Pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas

0
Pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas
Share

2024-04-17

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos su Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pasirašė bendradarbiavimo susitarimą dėl tarpusavio pagalbos ir profesinio bendradarbiavimo stiprinimo.

Šalys susitarė bendradarbiauti stiprinant viešąjį saugumą, gyventojų saugą, vykdant teisės pažeidimų, gaisrų ir kitų įvykių prevenciją, plėtojant mokomąją ir šviečiamąją veiklą. 

Šio susitarimo pagrindu Socialinių paslaugų priežiūros departamentas informuos PAGD teritorinius struktūrinius padalinius apie paraišką dėl naujos licencijos išdavimo ar jau išduotos licencijos papildymo naujais licencijuojamos veiklos vykdymo duomenimis, susijusiais su patalpomis, kuriose ketinama vykdyti socialinės globos veiklą, ar tokia veikla jau yra vykdoma.

PAGD pareigūnai įvertins patalpų, kuriose ketinama vykdyti socialinės globos veiklą, gaisrinę saugą ir teiks informaciją Socialinių paslaugų priežiūros departamentui. Tokiu būdu bus siekiama užtikrinti, kad socialinės globos paslaugos būtų teikiamos tik saugiose patalpose, atitinkančiose gaisrinės saugos reikalavimus.

Taip pat abi institucijos, atlikdamos planinius ir neplaninius socialinės globos įstaigų patikrinimus, keisis informacija apie galimus pažeidimus, kad būtų laiku imtasi neatidėliotinų veiksmų ir būtų užkirstas kelias galimoms nelaimėms.

Sutartį pasirašė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Saulius Greičius ir Socialinių paslaugų priežiūros departamento direktorius Alvydas Masiulis.