Okupuotose Ukrainos teritorijose – nešališkas radijas: Susisiekimo ministerija organizuos transliacijų vykdymą

0
Okupuotose Ukrainos teritorijose – nešališkas radijas: Susisiekimo ministerija organizuos transliacijų vykdymą
Share

Trečiadienį Vyriausybė pavedė Susisiekimo ministerijai užtikrinti radijo transliacijų vidurinėmis bangomis iš Lietuvos Respublikos teritorijos laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose vykdymą. Ši paslauga nuo 2022 m. balandžio mėnesio suteikia galimybę Ukrainos gyventojams gauti nešališką Ukrainos valdžios institucijų informaciją alternatyviomis priemonėmis. 2023 m. transliavimo kaštai bus padengti iš Lietuvos valstybės biudžeto.

Ukraina susiduria su elektros energijos tiekimo problemomis bei kasdieniniais elektros tiekimo nutrūkimais. Nutrūkus elektros energijos tiekimui, sustoja tiek FM programų siuntimas, tiek televizijos bei interneto pasiekiamumas.

Gyventojai lieka be jokio informacijos šaltinio. Siųsdama radijo programą iš Lietuvos vidurinėmis bangomis, Susisiekimo ministerija užtikrina stabilų ir nenutrūkstamą radijo transliacijų perdavimą Ukrainos gyventojams (įskaitant ir Rusijos užgrobtas Ukrainos teritorijas, kurias padengti FM yra neįmanoma), nes šias transliacijas galima priimti tiek visuose automobiliuose, tiek su paprastais akumuliatoriniais radijo imtuvais.

Radijo transliacijos išlieka vienintelis patikimos ir savalaikės informacijos šaltinis piliečiams okupacijos sąlygomis, kur aktyviai skleidžiama Rusijos propaganda ir dezinformacija.

„Parama Ukrainai yra valstybės prioritetas, todėl, vertinant ligšiolinį indėlį, radome galimybių ir toliau išsaugoti radijo transliacijas Ukrainos teritorijoje vidurinių bangų siųstuvu“, – teigia Susisiekimo ministerijos kancleris Ramūnas Dilba.

Radijo programos girdimos daugiau nei 1000 km atstumu nuo Lietuvos ir pasiekia daugiau nei 100 mln. Ukrainos, Rusijos ir Baltarusijos gyventojų auditoriją.

Kaip teigiama Ukrainos Kultūros ir informacijos politikos ministerijos rašte, dėl nestabilaus elektros energijos sistemos veikimo Ukrainoje itin sudėtinga, o kartais ir neįmanoma užtikrinti nepertraukiamą radijo transliacijų teikimą. Tai itin aktualu toms teritorijoms, kuriose infrastuktūra praktiškai visiškai sunaikinta. 
 
Radijo programas okupuotoms teritorijoms Lietuvoje siunčia AB Lietuvos radijo ir televizijos centras.