NATO pareigūnams pristatomi strateginiai Lietuvos karinio mobilumo projektai

0
NATO pareigūnams pristatomi strateginiai Lietuvos karinio mobilumo projektai
Share

2024-05-03

NATO pareigūnams Susisiekimo ministerijos atstovai Briuselyje pristato strateginius Lietuvos karinio mobilumo projektus ir susisiekimo sistemos atsparumo didinimo iniciatyvas bei jų įgyvendinimą. 

Vizito metu Susisiekimo ministerijos kanclerio Ramūno Dilbos vadovaujama delegacija NATO būstinėje Briuselyje penktadienį susitiks su NATO  generalinio  sekretoriaus pavaduotoju gynybos politikai  ir planavimui bei Aljanso pareigūnais, atsakingais už NATO veiklą atsparumo ir įgalinimo srityse. 

Taip pat planuojami susitikimai su Europos Komisijos Europos civilinės saugos ir humanitarinės pagalbos operacijų bei Mobilumo ir transporto generalinių direktoratų atstovais. Susitikimuose bus aptariami transporto sistemos atsparumo ir pasirengimo bei karinio mobilumo, kritinės infrastruktūros apsaugos, paramos priimančiai šaliai užtikrinimo klausimai. 

Lietuvos delegacijos sudėtyje – Susisiekimo ministerijos ir jos penkių reguliavimo srities transporto įmonių – Lietuvos oro uostų, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, „Lietuvos geležinkelių“, „Via Lietuvos“ ir „Kelių priežiūros“ atstovai. 

Tai pirmasis tokio formato vizitas, kai į diskusiją su NATO ir Europos Sąjungos (ES) saugumo ir gynybos politikos formuotojais įtraukiamos tiesiogiai šioje srityje veikiančios strateginės įmonės.

Dėl Lietuvos geostrateginės padėties tiek valstybė ir Susiekimo ministerija, tiek strateginės sektoriaus įmonės skiria ypatingą dėmesį bendram planavimui ir veikloms, užtikrinant Lietuvos saugumą didinančius projektus, kurie atitinka ir viso NATO Aljanso naujausias iniciatyvas atsparumo ir sklandaus karinių pajėgų judėjimo įgalinimo srityse. 

NATO šalių valstybių ir vyriausybių vadovai dar 2016 m. sutarė dėl esminių atsparumo didinimo gairių Aljanso šalyse, šiam svarbiam saugumo aspektui tiek NATO, tiek sąjungininkės nuolat skiria vis daugiau dėmesio. 

2021 m. sąjungininkės susitarė dėl sustiprintų atsparumo didinimo priemonių – to svarba užfiksuota ir naujojoje NATO strateginėje koncepcijoje. Civilinio atsparumo didinimas ir karinio mobilumo užtikrinimas – viena svarbiausių NATO ir ES bendradarbiavimo sričių.