Išrinkta nauja INVEGOS Stebėtojų taryba

0
Išrinkta nauja INVEGOS Stebėtojų taryba
Share

Tarptautinės atrankos būdų atrinkta nauja Nacionalinės plėtros įstaigos (NPĮ) INVEGA Stebėtojų taryba, kuri užtikrins efektyvų įstaigos valdymą.

Vyriausybės nutarimu uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) tapo vienintelė finansų įstaiga, kuriai paliekamas Nacionalinių plėtros įstaigų statusas, o naujai atrinkta Stebėtojų taryba bus atsakinga už INVEGA veiklos strategijos formavimą, iškeltų tikslų pasiekimą ir rekomendacijų dėl plėtros teikimą. Tarptautinę patirtį turintys Stebėtojų tarybos nariai prisidės prie pasiteisinusio pagal geriausią užsienio šalių praktiką veikiančio NPĮ valdymo modelio įgyvendinimo.

Vieninga investavimo strategija padės išnaudoti sinergiją tarp skirtingų finansinių priemonių, pritraukti privačias investicijas bei stiprinti bendradarbiavimą su kitomis finansinėmis institucijomis. Pabaigus Nacionalinių plėtros įstaigų konsolidavimo etapą – NPĮ bus patikimas verslo partneris, telkiantis finansines priemones vienoje vietoje. Taip pat, mobilizuodamas esamus finansinius išteklius ir pritraukdamas naujus, NPĮ didins investicijas į strategines šalies sritis, prisidės prie kapitalo rinkos plėtros, stiprins energetinę nepriklausomybę ir užtikrins šalies ekonominę transformaciją.

Naujai išrinkta Stebėtojų taryba bus vienintelė visoje NPĮ įmonių grupėje. Stebėtojų tarybą sudaro 7 nariai, turintys plačią patirtį finansų ir verslo srityse – tiek viešajame, tiek ir privačiajame sektoriuose. Artimiausias Nacionalinės plėtros įstaigos INVEGA Stebėtojų tarybos darbas bus suformuoti INVEGA valdybą bei užtikrinti sklandų tolimesnį NPĮ įmonių grupės konsolidavimo procesą.

Stebėtojų tarybos sudėtis:

Pascal Lagarde yra Prancūzijos skatinamojo finansavimo įstaigos „Bpifrance“ vykdomasis direktorius. Jis taip pat yra Europos investicijų fondo valdybos narys. P. Lagarde yra sukaupęs ilgametę patirtį, dalyvaujant Prancūzijos nacionalinių plėtros įstaigų veikloje.

Aivaras Čičelis pastaruosius 25 metus praleido SEB banko grupėje, 13 iš jų – dirbdamas SEB banko valdyboje. Per šį laikotarpį jam teko vadovauti įvairiems banko padaliniams, būti atsakingam už didžiausius banko projektus.

Saulius Galatiltis – daugiau nei 10 metų patirtį sukaupęs investicijų ekspertas, kuriam teko būti atsakingam už Lietuvos banko finansinio turto aktyvų valdymą.

Daina Kleponė 5 metus vadovavo VŠĮ Versli Lietuva, kuri buvo atsakinga už eksporto, verslumo ir startuolių skatinimą. Be to, D. Kleponė turi sukaupusi daugiau kaip 20 metų vadovavimo verslo įmonėms patirties.

Taip pat išrinkti trys stebėtojų nariai, kurie atstovaus Finansų, Aplinkos bei Ekonomikos ir inovacijos ministerijas. Finansų ministerijos Investicijų departamento vyresnioji patarėja Irma Patapienė turi daugiau nei 10 metų patirtį administruojant ES fondų lėšas, reglamentuojant ES investicijų įgyvendinimą, atliekant kontrolės ir programų stebėsenos veiksmus.

Aplinkos ministerijos Darnaus vystymosi ir strateginių pokyčių grupės vadovas Aurimas Saladžius turi sukaupęs ilgametę patirtį, dirbant kolegialiuose valdymo ar priežiūros organuose, įmonių veiklos valdymo ir strategijų formavime.

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos ES investicijų koordinavimo departamento ES investicijų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Povilas Kriaučeliūnas daugiau kaip 7 metus aktyviai dirba ES investicijų priemonių įgyvendinimo srityje. Taip pat įgyvendinant ir administruojant įvairių formų valstybės pagalbos priemones.

Naujoji stebėtojų taryba išrinkta ketverių metų kadencijai.

Papildoma informacija

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ pagrindiniai veiklos tikslai – teikti finansines paslaugas, įgyvendinti ir administruoti finansines bei kitokio pobūdžio verslo finansavimo priemones.

Primename, jog LR Vyriausybės 2022 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1041 „Dėl valstybės turto investavimo ir uždarosios akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ įstatinio kapitalo didinimo“ buvo suformuota Nacionalinių plėtros įstaigų grupė, kur motinine įmone tapo uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos (toliau – INVEGA), kitos įmonės (VIPA, VIVA, ŽŪPGF) – jos dukterinėmis įmonėmis.