Imamasi tvarkyti tris valstybinės reikšmės kelius, vedančius į Rūdninkų karinį poligoną

0
Imamasi tvarkyti tris valstybinės reikšmės kelius, vedančius į Rūdninkų karinį poligoną
Share

Siekiant gerinti karinio mobilumo jungtis ir užtikrinti sklandų karinės technikos judėjimą, artimiausiu metu bus pradėti kapitališkai tvarkyti keliai, vedantys į Rūdninkų karinį poligoną Šalčininkų rajone – vienas valstybinės reikšmės krašto kelias ir du rajoniniai keliai. 

„Šiandienos įtemptoje geopolitinėje situacijoje civilinės transporto infrastruktūros pritaikymas kariniam mobilumui yra viena iš prioritetinių mūsų krypčių. Svarbu, kad šie infrastruktūros pokyčiai kartu padės užtikrinti saugesnį bei patogesnį civilinį susisiekimą visiems Šalčininkų rajono gyventojams bei svečiams. Norėčiau padėkoti Lietuvos automobilių kelių direkcijai už įdėtas pastangas spartinant šio strateginio projekto įgyvendinimą“, – teigia susisiekimo ministras Marius Skuodis.

Šiuo metu kelių, vedančių į Rūdninkų poligoną, esamų kelio dangų plotis ir tiltai neatitinka keliamų reikalavimų, kelio dangos nusidėvėjusios ir pažeistos, deformuoti kelkraščiai. Po rekonstrukcijos kelias bus platesnis ir atitiks ne tik krašto bei rajoninių kelių, tačiau ir karinio mobilumo keliamus reikalavimus. 

„Lietuvos kariuomenės Rūdninkų karinio poligono vystymas Šalčininkų rajone yra vienas didžiausių Krašto apsaugos ministerijos infrastruktūros projektų, kuriuo siekiama sukurti reikiamas sąlygas vis labiau augančiam Lietuvos kariuomenės ir NATO sąjungininkų koviniam rengimui, o drauge ir veiksmingai aljanso gynybai bei priešo atgrasymui. Nauja poligono kelių infrastruktūra sudarys galimybę sunkiajai karinei technikai privažiuoti iki pagrindinių šaudyklų ir patekti į poligoną“, – sako krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas.

Darbai, tiesiant kelius į šį poligoną, bus vykdomi etapais, jų metu planuojama išplatinti važiuojamąsias dalis, įrengti naują ir stipresnę kelio dangos konstrukciją, atlaikančią karinės technikos apkrovas. Taip pat, atsižvelgiant į karinio mobilumo keliamus reikalavimus, bus rekonstruoti kelių ruožuose esantys kelio statiniai, pavyzdžiui, valstybinės reikšmės krašto kelyje Nr. 176 Pirčiupiai–Jašiūnai rekonstruojamame ruože esantys 4 tiltai bus pertvarkomi, kad atitiktų karinio mobilumo poreikius.

Kapitalinio remonto metu valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 176 Pirčiupiai–Jašiūnai bus sutvarkytas 26,6 km ruožas, rajoninių kelių Nr. 5203 Ąžuolijai–Juodšiliai–Jašiūnų g. st. bei Nr. 3917 Mikašiūnai–Rūdninkai atitinkamai 2,5 km ir 3,4 km ilgio ruožai. Bendras visų minėtų kelių ruožų ilgis sudaro apie 32 km, šie keliai bus tvarkomi išskaidant juos į 10 atskirų ruožų. 

Šių metų gegužės–birželio mėnesiais buvo pasirašytos penkios „projektuok ir statyk“ tipo sutartys, pagal kurias iki 2024 m. pabaigos bus sutvarkyta apie 22 km kelių, o likusiems 10 km buvo pasirašytos penkios projektavimo sutartys, pagal kurias iki 2024 m. II ketvirčio pradžios bus parengti techniniai projektai ir tuomet skelbiami rangos darbų konkursai. 

Kelių į Rūdninkų karinį poligoną plėtrą įgyvendinti planuojama 2024–2025 m.   

KAM nuotrauka