G. Skaistė: „Peržiūrint ES fiskalines taisykles svarbu numatyti protingą lankstumą gynybos išlaidoms“

0
G. Skaistė: „Peržiūrint ES fiskalines taisykles svarbu numatyti protingą lankstumą gynybos išlaidoms“
Share

EUROFI© Finansų ministrė Gintarė Skaistė Ispanijoje vykstančio EUROFI finansų forumo metu diskusijoje apie Europos Sąjungos (ES) fiskalinių taisyklių peržiūrą akcentavo, kad esminiu taisyklių tikslu turi išlikti viešųjų finansų tvarumo užtikrinimas, tačiau yra erdvės sukurti paskatas reformoms ir investicijoms, didinančioms ekonomikos augimo potencialą. Ministrė taip pat pabrėžė būtinybę įvertinti pasikeitusią geopolitinę aplinką ir taisyklėse numatyti protingą ribotos apimties lankstumą investicijoms į gynybinių pajėgumų stiprinimą.

„rusijos karas prieš Ukrainą radikaliai pakeitė geopolitinę situaciją regione ir visoje Europoje bei lėmė ženkliai išaugusius finansavimo poreikius saugumo ir gynybos sričiai. Šių poreikių negalime nukelti į ateitį, į krašto apsaugos stiprinimą turime investuoti jau šiandien. Todėl peržiūrint ES fiskalines taisykles matome poreikį ir galimybę įvesti protingą ribotos apimties lankstumą investicijoms į gynybinius pajėgumus. Pavyzdžiui, manome, kad tokios investicijos, ypatingai nesukuriančios tęstinių įsipareigojimų, galėtų būti lanksčiau vertinamos 3 proc. deficito ribojimo kontekste“, – forumo metu kalbėjo ministrė.

Pasak ministrės, Europos Komisijos pasiūlymas pereiti prie atskiroms šalims individualizuoto fiskalinių tikslų nustatymo turėtų būti vertinamas kaip žingsnis tinkama linkme. Tai turėtų sudaryti sąlygas geriau įvertinti atskirų šalių ekonomikos ir viešųjų finansų būklę bei atitinkamai nustatyti realistiškus ir pasiekiamus fiskalinius tikslus. Kartu ministrė pabrėžė, kad toks naujas modelis turi būti paremtas bendromis, visoms šalims vienodai taikomomis ir skaidriomis taisyklėmis, kurios užtikrintų tvarų skolų mažėjimą aukštą skolos lygį turinčiose šalyse bei ribotų skolų didėjimą tose šalyse, kuriose skolos lygis šiuo metu yra žemas.

Peržiūrėtos fiskalinės taisyklės taip pat turėtų sukurti paskatas įgyvendinti ekonomikos augimo potencialą didinančias struktūrines reformos nei investicijas. Šioje vietoje svarbu aiškiai apibrėžti kriterijus, kuriais bus vertinamas reformų ir investicijų efektyvumas, kartu užtikrinant jų suderinamumą su skolos tvarumo tikslais.

Galiausiai, valstybės narės turi turėti pakankamai politinio manevro laisvės savo reformų ir investicijų politikai formuoti. Galimybė pasirinkti konkrečius įrankius, kuriais bus siekiama susitartų fiskalinių tikslų, stiprintų valstybių atsakomybę bei vestų prie nuoseklesnio ir efektyvesnio fiskalinių taisyklių laikymosi ES mastu.

Ispanijoje, Santjago de Kompostela vykstančiame EUROFI finansų forumo panelyje „Pertvarkant Stabilumo ir augimo paktą: išlikusios esminės problemos ir tolesnė kryptis“ finansų ministrė G. Skaistė diskutavo kartu su Vokietijos valstybės sekretoriumi finansų ministerijoje H. Thoms, Belgijos finansų ministru V. Van Peteghem bei Prancūzijos iždo generaliniu direktoriumi E. Moulin.