Finansų viceministrė V. Česnulevičiūtė – Markevičienė: „Finansų išmanymas didina visuomenės verslumą ir atsparumą“

0
Finansų viceministrė V. Česnulevičiūtė – Markevičienė: „Finansų išmanymas didina visuomenės verslumą ir atsparumą“
Share

Stiprinti smulkiojo ir vidutinio verslo vadovų supratimą apie finansus, planuoti veiksmus ateičiai, gebėti rasti finansavimo šaltinius verslo vystymui ir plėtrai, nepasiduoti finansinių sukčių pinklėms, stiprinti suaugusiųjų ir jaunimo verslumą – šios ir kitos priemonės numatomos Finansų ministerijos parengtame 2024–2028 metų visuomenės finansinio švietimo veiksmų plane, kuris teikiamas visuomenės peržiūrai ir pasiūlymams. Viso plane numatyta 11 prioritetų, konkrečių veiksmų ir siektinų rodiklių.

„Planas apima visas visuomenės grupes, o smulkiojo ir vidutinio verslo įmonės pirmą kartą išskirtos į atskirą segmentą. Tikimasi, kad didesnis dėmesys smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėms užtikrins didesnes finansavimosi, verslo plėtros ir tvaraus augimo galimybes. Atsižvelgiant į visuomenės grupių poreikius, plane numatyti konkretūs artimiausių penkerių metų veiksmai, aiškūs ir pamatuojami pasiekto rezultato vertinimo rodikliai bei už jų pasiekimą atsakingos institucijos“, – sako finansų viceministrė Vaida Česnulevičiūtė – Markevičienė.

Šis planas – tai bendro Finansų ministerijos, įvairių institucijų, nevyriausybinių ir aukštojo mokslo organizacijų darbo rezultatas. Finansų ministerija, kuri vadovavo plano kūrimo darbo grupei, nuosekliai laikosi principo – atspindėti kuo platesnius visuomenės poreikius. Tai suteikia galimybę įvertinti skirtingus siūlymus ir parengti tokį dokumentą, kuris bus sėkmingai įgyvendintas ir duos realių rezultatų.

Pasak viceministrės, geresnis finansinių reikalų išmanymas smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) atstovams padės atrasti naujų galimybių ir padės priimti tvarius sprendimus visuose įmonių gyvavimo etapuose. O bendras gebėjimas susigaudyti finansinių produktų ir paslaugų rinkoje didina visuomenės verslumą ir atsparumą. 

Didesnis SVV vadovų supratimas apie finansus didina tokių įmonių galimybes gauti finansavimą, įskaitant alternatyvų: 2023 m. tokia galimybe naudojosi 34 proc., o siekiama, kad 2027 m. šis skaičius pasiektų 60 proc.

Taip pat, siekiant automatizuoti SVV įmonių buhalterinę apskaitą ir palengvinti mokesčių mokėjimą, planuojama didinti smulkiojo verslininko sąskaitos naudotojų skaičių nuo 30 proc. 2025 m. iki 60 proc. 2028 m.

Planu taip pat siekiama, kad Lietuvos gyventojai išmoktų racionaliai planuoti ir valdyti asmenines lėšas, įgytų daugiau žinių apie taupymą, investavimą, draudimo ir kitas finansines paslaugas.  

Formuojant teigiamą visuomenės požiūrį į finansinius, įskaitant žaliuosius, produktus, numatoma nuolat didinti šios temos aktualumą žiniasklaidos priemonėse.

Ne mažiau svarbu yra didinti visuomenės atsparumą finansiniam sukčiavimui. Planas numato, kad atpažinusių finansinius sukčius suaugusiųjų gyventojų skaičius 2028 metais pasiektų 98 procentus.

Visuomenės finansinio švietimo veiksmų planas paskelbtas Teisės aktų informacinėje sistemoje, pastabų laukiama iki vasario 23 d.