Departamentas ir Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnyba kartu įgyvendina projektą

0
Departamentas ir Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnyba kartu įgyvendina projektą
Share

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM kartu su partneriu Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnyba įgyvendina projektą „Gebėjimų stiprinimas didinant ekologinį ir valstybės saugomų teritorijų (objektų) saugumą pasienio regione“. Projektas yra įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonę ir yra finansuojamas Europos Sąjungos.

Svarbiausias šio projekto siekis yra sustiprinti priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų, esančių pasienio regione, gebėjimus greitai ir sklandžiai reaguoti į miškų gaisrus šioje Lietuvos teritorijoje, norint užtikrinti pasienio regione gyvenančių žmonių bei jų turto, gamtos ir architektūrinių paminklų saugumą. Taip pat norima sustiprinti tarnybų techninį pajėgumą, papildant jį nauja ir modernia įranga, kuri leistų reaguoti greičiau, saugiau ir efektyviau. Siekiama suteikti naujų žinių ir įgūdžių patiems ugniagesiams gelbėtojams, dirbant su nauja įranga bei ištikus įvairaus masto ir pobūdžio nelaimėms.

Įgyvendindamas projektą, PAGD įsigijo naują, visiškai sukomplektuotą gaisrų gesinimo automobilį, visureigį, šešiaratį, dvi priekabas, pripučiamą vandens rezervuarą, droną, termovizorių, 7 defibriliatorius ir įvairią gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų įrangą.

Projekto metu abiejų projekto partnerių ugniagesiams gelbėtojams buvo organizuoti 3 bendri mokymai, kuriuose jie turėjo galimybę įgyti tiek praktinių, tiek teorinių žinių skirtingose srityse.

Mokymuose „Ugniagesių gelbėtojų kompetencijų stiprinimas dirbant su pažangia žmonių paieškos, gaisro ir jo židinių aptikimo įranga bei ryšio priemonėmis“ dalyvavę ugniagesiai gelbėtojai turėjo galimybę susipažinti su žmonių paieškos, gaisro ir jo židinių aptikimo įrangos pritaikymo galimybėmis. Jų metu ugniagesiai galėjo ne tik išgirsti praktinių patarimų, kaip šia įranga naudotis, ar pritaikyti skirtingose situacijose, bet ir ją patys išbandė.  

„Ugniagesių pajėgumų stiprinimas šalinant pavojingus medžius ir vėjovartas“  mokymuose dalyvavę ugniagesiai, išklausę teorinės dalies apie medžių pjovimo ir vertimo technologiją, sausuolių, vėjavartų, vėjalaužų, įkibusių ar palinkusių medžių likvidavimo techniką, galėjo praktiškai išbandyti, kaip saugiai ir greitai pašalinti vėjavartas, vėjalaužas ar įkibusius medžius.

„Ekstremaliojo vairavimo“ mokymų dalyviai išklausė teorinių paskaitų, kaip saugiai ir greitai vairuoti gaisrines automobilines cisternas, esant įvairioms kelio dangoms bei situacijoms. Jas vedė profesionalūs dėstytojai. Jie taip pat turėjo galimybę visą tai pritaikyti – išbandė stimuliatoriaus valdymą, o vėliau vairavo gaisrinę automobilinę cisterną, važiuodami skirtingomis dangomis įvairiose situacijose.    

Projektui skirtas ES finansavimas – 959 756,00 Eur, iš jų departamentui tenkanti dalis – 629 039,94 Eur. ES finansuoja 90 proc. visų projekto išlaidų. Projektas pradėtas įgyvendinti 2020 m. liepos 7 d. Numatyta projekto trukmė – 41 mėnuo.

Šį straipsnį iš dalies finansavo ES. Už jo turinį atsako tik PAGD ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad straipsnis atspindi ES poziciją.