Dėl Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registro likvidavimo

0
Dėl Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registro likvidavimo
Share

Informuojame, kad vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo Nr. VIII-971 pakeitimo įstatymu Nr. XIV-1640 ir Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 21 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria likviduoti Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registrą (toliau – Registras). Registro likvidavimo pabaiga – 2023 m. gegužės 1 d.

Registras buvo įkurtas 2000 metais – registruoti Valstybinės reikšmės ir pavojinguosius objektus ir jame rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir naudoti tikslius, išsamius ir teisingus duomenis. Įvertinus pasikeitusias aplinkybes buvo priimtas sprendimas likviduoti Registrą, kadangi pradėjus įgyvendinti 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/18/ES dėl didelių, su pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės, iš dalies keičiančią ir vėliau panaikinančią Tarybos direktyvą 96/82/EB reikalavimus, šiame Registre duomenų kaupimas apie pavojinguosius objektus tapo dubliuojančiu duomenų kaupimu Europos Sąjungos e-SPIRS registre (be to, Registre duomenų pateikti iš veiklos vykdytojo reikalaujama daugiau nei reikalauja Tarybos direktyva 2012/18/ES).