Atrinkti trys konsorciumai, kurie įgyvendins misijomis grįstas mokslo ir inovacijų programas

0
Atrinkti trys konsorciumai, kurie įgyvendins misijomis grįstas mokslo ir inovacijų programas
Share

Baigėsi misijomis grįstų mokslo ir inovacijų programų partnerių atranka – atrinkti trys stipriausi konsorciumai, kuriems keliamas tikslas svariai prisidėti prie visuomenės problemų sprendimo. Bendra laimėjusių konsorciumų planuojamų įgyvendinti projektų suma siekia beveik 130 mln. Eur, o daugiau nei pusė sumos bus finansuojama iš Europos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano. Programas inicijuoja Ekonomikos ir inovacijų ministerija kartu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.  

Inovacijų agentūros organizuotoje atrankoje dalyvavo Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, į konsorciumus subūrusios stiprias verslo įmones ir verslo asociacijas. Misijomis grįstos mokslo ir inovacijų programos yra skirstomos į tris temas. Kiekvienai jų buvo atrinkta po vieną stipriausią konsorciumą.

Inovacijų sveikatai temos visuomenės iššūkiams spręsti buvo atrinktas Vilniaus universiteto suburtas konsorciumas, prie sumaniosios ir klimatui neutralios Lietuvos vyraujančių problemų sprendimo prisidės Vilniaus Gedimino technikos universiteto sutelktas konsorciumas, o saugios ir įtraukios e. visuomenės iššūkius spręs Kauno technologijos universiteto suburtas konsorciumas.

„Bendradarbiaudami mokslo ir verslo atstovai gali pasiekti reikšmingų rezultatų – turime tris didelius projektus, kurie neabejotinai prisidės prie inovatyvios, progresyvios ir tvaresnės ekonomikos kūrimo. Planuojama, kad įgyvendinus projektus iš viso bus įkurti 3 kompetencijų centrai, taip pat bus įgyvendinti 23 mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektai, sukurti 33 unikalūs produktai, 41 prototipas bei įkurtos 23 atžalinės įmonės ar startuoliai“, – sako ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė.

Tris stipriausius konsorciumus atrinko tarptautiniai ekspertai, įvertinę aštuonių konsorciumų paraiškas. 

„Įgyvendinami projektai bus labai kompleksiniai, turintys tęstinį poveikį visuomenei, aplinkai, mokslui ir ekonomikai. Ilgalaikės programos leis komercinti aukštos pridėtinės vertės žinias, pritraukti talentus, įsteigti reikalingus kompetencijų centrus, užpildyti trūkstamos infrastruktūros reikmes onkologinių, paveldimų ligų gydymo, klimato kaitos ir kibernetinio saugumo srityse. Iki 2026 m. vidurio šių projektų įgyvendinimui numatytas beveik 78 mln. eurų finansavimas, be to, didelį indėlį skirs ir patys konsorciumai“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministras Gintautas Jakštas.

Atrinktas Vilniaus universiteto suburtas konsorciumas planuoja įkurti transliacinį genų technologijos centrą. Tokio centro įkūrimas padėtų paspartinti technologijų perkėlimą į sveikatos priežiūros veiklas tiek Lietuvoje, tiek tarptautiniu mastu. Šiame centre įgyvendinami projektai prisidės prie onkologinių ir paveldimų ligų gydymo. Numatoma bendra projekto vertė – 68,66 mln. eurų.

Vilniaus Gedimino technikos universiteto sutelktas konsorciumas numato kurti technologinių universitetų ir įmonių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ekosistema pagrįstas išmaniąsias, klimatui neutralias gamybos technologijas ir medžiagas (SmartEcoTech). Šios veiklos prisidės prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo, tvarių sprendimų statybų sektoriuje kūrimo, nuotekų valymo procesų tobulinimo bei kitų aplinkosaugos problemų sprendimo. Numatoma bendra projekto vertė – 32,10 mln. eurų. 

Kauno technologijos universiteto suburtas konsorciumas vystys projektą, susijusį su skaitmenine gynyba, skirtą visuomenės saugumui ir atsparumui stiprinti. Konsorciumas kurs ir skatins diegti inovacijas informacinių ir ryšių technologijų srityje, prisidės prie kibernetinio saugumo didinimo. Planuojama įsteigti du informacinių ir ryšių technologijų kompetencijų centrus. Numatoma bendra projekto vertė – 26,01 mln. eurų. 

Projektų įgyvendinimo planus kartu su konsorciumais rengs Inovacijų agentūra. Planuojama, kad šie planai bus patvirtinti ir finansavimo sutartys pasirašytos iki šių metų lapkričio mėnesio.