Aptarta pasirengimo Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos įgyvendinimui pažanga

0
Aptarta pasirengimo Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos įgyvendinimui pažanga
Share

2024-02-01

Nuotoliniu būdu vykusiame Šveicarijos Konfederacijos Lietuvai skiriamo finansavimo priežiūros komisijos posėdyje aptarta pasirengimo Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos investicijų įgyvendinimo pažanga. Ministerijų ir Centrinės projektų valdymo agentūros atstovai socialiniams ir ekonominiams partneriams bei kitoms institucijoms pristatė iki šiol nuveiktus bei toliau planuojamus pasirengimo investicijoms darbus.

„Per kiek daugiau nei pusmetį nuo pagrindų susitarimo su Šveicarija pasirašymo nuveikėme nemažai svarbių darbų siekiant pradėti investicijų įgyvendinimą. Manome, jog būtų pats laikas su nuveiktais ir planuojamais įgyvendinti darbais pasidalinti ir su komisijos nariais bei pakviesti juos įsitraukti į planuojamas programų rengimo konsultacijas su visuomene“, – susitikimo metu kalbėjo Finansų ministerijos Investicijų departamento direktorė Kotryna Tamoševičienė.

Pagal Lietuvos ir Šveicarijos pagrindų susitarimą, pasirašytą 2023 m. gegužės 22 d. bus finansuojamos sveikatos apsaugos, profesinio mokymo ir rengimo bei pilietinio įsitraukimo sritys. Numatomas Šveicarijos indėlis investicijų įgyvendinimui – 46 mln., o Lietuvos – beveik 7 mln. eurų.

Tarp esminių įgyvendintų darbų – techninės paramos sutarties pasirašymas, investicijų administravimo tvarką nustatančių teisės aktų projektų parengimas bei 3 programų, pagal kurias planuojamos investicijos, pirmojo rato patvirtinimas. Pirmąjį šių metų pusmetį pagrindinis dėmesys bus skiriamas parengtų teisės aktų projektų patvirtinimui, programų antrojo rato rengimui bei konsultacijoms su socialiniais ir ekonominiais partneriais bei visuomene.

Nevyriausybinių organizacijų atstovai pasveikino įgyvendinta pažangą bei pažymėjo atgalinio ryšio bei pakankamo laiko skyrimo planuojamoms konsultacijoms svarbą.

Atsižvelgiant į ministerijų pristatytą programų rengimo statusą ir tolimesnius planus, programų sutarčių pasirašymas numatomas jau šiemet, po kurio prasidės investicijų įgyvendinimo etapas.