17-ąjį gimtadienį VST pasitinka sustiprėjusi ir modernesnė

0
17-ąjį gimtadienį VST pasitinka sustiprėjusi ir modernesnė
Share

2024-04-05

Vidaus reikalų viceministras Arnoldas Abramavičius dalyvavo Viešojo saugumo tarnybos (VST) 17- kos metų įkūrimui paminėti skirtame renginyje.

Viceministras A. Abramavičius  padėkojo pareigūnams už profesionalumą ir parengtį, siekiant užtikrinti viešąjį saugumą, nuveiktus darbus bei pabrėžė šios tarnybos svarbą atremiant galimas hibridines grėsmes nacionaliniam saugumui.

„VST ne tik užtikrina svarbių valstybės objektų ir konvojuojamų asmenų apsaugą, bet ir yra visada pasiruošusi atkurti viešąją tvarką sudėtingu valstybei metu. Pasikeitusi geopolitinė ir saugumo situacija reikalauja naujų, sisteminių sprendimų viešojo saugumo srityje. VST atliepia šį poreikį ir stiprėja siekdama profesionaliai užtikrinti svisuomenės saugumą“, – sako viceministras A. Abramavičius.

Viceministro teigimu, didelis dėmesys skiriamas ir tarnybos finansavimui. VST biudžetas  nuo 2020 m. išaugo 40,5 procentų, iš jų 30,7 proc. buvo skirta darbo užmokesčio augimui.  Pernai VST pareigūnų  vidutinis darbo užmokestis į rankas,  didėjęs 13.8 proc.,  – didžiausias iš visų statutinių įstaigų.

Anot viceministro, sujungus VST kovinio pasirengimo kompetencijas ir policijos analitinį potencialą būtų sukurtas stiprus pagrindas naujam tarnybos pajėgų valdymo modeliui.

Strategiškai svarbių šaliai objektų ir kritinės infrastruktūros apsauga, dalyvavimas Kaliningrado tranzito schemoje, viešosios tvarkos užtikrinimas ir bendradarbiavimo su kitomis institucijomis, ypač policija stiprinimas (bendrų taktikų riaušių metu rengimas, pratybos)  yra prioritetiniai VST veiklos tikslai. Didelis dėmesys ir toliau bus skiriamas pareigūnų aprūpinimu NATO standartus atitinkančia ginkluote, plečiamas bepiločių orlaivių naudojimas.

Institucijos patirtis vertinama ir užsienyje. 2023 m. Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai dalyvavo Europos žandarmerijos pajėgų perdislokavimo EULEX misijoje Kosove. VST ekspertai taip pat buvo atrinkti į Europos žandarmerijos pajėgų specializuotą komandą, dalyvavusią misijoje EUAM Ukraine, kur stiprino Ukrainos teisėsaugos gebėjimus vykdyti stabilumo policijos užduotis ir dalijosi techninių, taktinių ir įvairių procedūrų taikymo žiniomis su Ukrainos saugumo pajėgų pareigūnais.