1 mlrd. eurų Lietuvos ekonomikai: ekologiškiems produktams kurti – 1 mln. eurų

0
1 mlrd. eurų Lietuvos ekonomikai: ekologiškiems produktams kurti – 1 mln. eurų
Share

Vidurio ir vakarų Lietuvos regione veikiančios labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ) kviečiamos kurti ekologiškus produktus. Ekonomikos ir inovacijų ministerija į tai planuoja investuoti 1 mln. eurų. Tai dar viena priemonė iš Lietuvos ekonomikai numatyto 1 mlrd. eurų plano, kuriuo siekiama sukurti daugiau galimybių Lietuvai. 

„Ekologiški produktai palankesni ne tik gamtai, bet ir ekonomikai. Jie yra žiedinės ekonomikos pagrindas ir rinkoje naudingi tiek vartotojams, tiek verslui, tiek aplinkai. Daugelis Lietuvos MVĮ, kurdamos ekologiškus produktus, gali įgyti konkurencinį pranašumą, kuris padėtų greičiau ir paprasčiau parduoti rinkos poreikius atitinkančią produkciją“, – teigia ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė. 

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 80 tūkst. eurų, mažiausia – 15 tūkst. eurų.
Didžiausia galima finansavimo suma aplinkosaugos vadybos sistemai diegti ir sertifikuoti – 5 tūkst. eurų, technologiniam auditui atlikti – 12 tūkst. eurų. 

Europos Komisijos duomenimis, ekologiški produktai galėtų padidinti išteklių našumą iki 30 procentų, ir tai iki 2030 m. galėtų padėti sukurti dar 2 mln. darbo vietų Europos Sąjungoje. Taip pat kasmet žiedinė ekonomika galėtų sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį beveik 4 proc.

„Ekologinės inovacijos suteiktų galimybę verslui sutaupyti iki 50 proc. gamybos kaštų, iki 60 proc. energijos gamybos procesų sąnaudų ir iki 70 proc. žaliavų poreikio. Todėl šios priemonės lėšomis Lietuvos verslas gaus investicijų, kurios leis jam sutaupyti ir ekologinio projektavimo metu pagerinti gaminių ekologiškumą per visą jų gyvavimo ciklą, o atliekant ekologinį ženklinimą – paskatinti produktų, kurie yra mažiau žalingi aplinkai ir žmonių sveikatai nei kiti tos pačios grupės produktai, sertifikavimą“, – teigia Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kanclerė Iveta Paludnevičiūtė.

MVĮ pagal Europos Sąjungos (ES) investicijų priemonę „Ecoinovacijos“ investicijomis galės diegti ir sertifikuoti aplinkosaugos vadybos sistemas, atlikti technologinį auditą bei vykdyti ekologinį projektavimą ir ekologinį ženklinimą.

Projektų atranka pagal kvietimą „Ecoinovacijos“ bus atliekama konkurso būdu. Tinkami pareiškėjai – pramonės MVĮ. Projekto partneriai pagal šią priemonę negalimi. 

Didžiausia ekologinio projektavimo veiklos finansavimo suma – 15 tūkst. eurų, kai ekologinis projektavimas taikomas vienam gaminiui arba keliems tos pačios rūšies gaminiams, ir 30 tūkst. eurų, kai ekologinis projektavimas taikomas keliems skirtingiems gaminiams. Didžiausia galima ekologinio ženklinimo ir sertifikavimo veiklai skirta finansavimo lėšų suma yra 33 tūkst. eurų.

Projektų įgyvendinimo planus galima teikti VšĮ Inovacijų agentūrai iki š. m. spalio mėn. 12 d.  

Išsamias kvietimo sąlygas galima rasti Europos Sąjungos investicijų tinklalapyje.

Lietuvos ekonomikai stiprinti Ekonomikos ir inovacijų ministerija iki 2023 m. pabaigos paskelbs finansuojamų veiklų kvietimų, kurių bendra vertė sieks beveik 1 mlrd. eurų. Apie 365 mln. eurų numatyta verslui, inovacijoms ir investicijoms, 320 mln. eurų – valstybės ir verslo skaitmenizacijai, 268 mln. eurų – žalesnei ekonomikai.

Priemonė „Ecoinovacijos“ įgyvendinama 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšomis.